از همه اندوهگین تر کسی است که از همه بیشتر می خندد.  
دسته ها : عبرت
دوشنبه چهارم 9 1387
با سلام خدمت دوستان عزیز در صورت تمایل به ادامه دادن آموزش
دوشنبه چهارم 9 1387
X